首页 >

24 POMIAR D?UGO?CI FALI ?WIETLNEJ - …

时间:2014-08-25
摘要:Je?li przechodzimy w granicy z M → ∞ zachowuj?c sta?? ró?nic? faz αααα = Mφ mi?dzy jednym brzegiem szczeliny a drugim, to k?t φ we wzorze (5) staje si? tak ma?y ...